You are currently viewing Kako podesiti mobilni internet na Mtel-u: Koraci za brzo povezivanje

Kako podesiti mobilni internet na Mtel-u: Koraci za brzo povezivanje

Podešavanje mobilnog interneta na Mtel-u je ključno kako biste u potpunosti iskoristili brz i pouzdan pristup internetu na vašem mobilnom uređaju. U ovom blogu, istražit ćemo korake koje trebate preduzeti kako biste efikasno podesili mobilni internet na Mtel-u. Bez obzira da li preferirate ručno podešavanje putem postavki uređaja ili želite iskoristiti SMS konfiguracionu poruku, Mtel vam pruža fleksibilnost u postizanju optimalnih postavki za vaše mobilno iskustvo.

Ručno podešavanje putem postavki uređaja

1. Pristup postavkama mobilnog uređaja:

 • Otvorite meni na svom mobilnom uređaju i pronađite opciju “Postavke” ili “Podešavanja”.

2. Izaberite mobilnu mrežu/Nazive pristupnih tačaka:

 • Unutar postavki, pronađite opciju “Mobilna mreža” ili “Nazivi pristupnih tačaka” (APN).

3. Unesite parametre APN:

 • Pronađite opciju za dodavanje nove pristupne tačke i unesite sledeće parametre:
  • Naziv: Mtel Internet
  • APN: mtelinternet
  • Korisničko Ime: internet
  • Lozinka: 068

4. Spremite promene:

 • Kada završite unos parametara, sačuvajte promene i izađite iz postavki.

5. Ponovno pokrenite uređaj:

 • Da biste primenili promene, ponovno pokrenite svoj mobilni uređaj.

Ovaj metod omogućava vam potpunu kontrolu nad postavkama vašeg mobilnog interneta, pružajući vam priliku da prilagodite parametre prema vašim specifičnim potrebama.

Najbolji televizijski paketi u Srbiji i Digitalna TV

Podešavanje Preko SMS konfiguracione poruke

 1. Pozovite kontakt Centar na croj 1600:
  • Kontaktirajte korisnički centar Mtel-a pozivom broja 1600.
 2. Zatražite konfiguracionu poruku:
  • Zamolite operatera da vam pošalje SMS konfiguracionu poruku za mobilni internet.
 3. Spremite konfiguracione parametre:
  • Kada primite SMS, sačuvajte konfiguracione parametre koji će automatski biti primenjeni na vašem uređaju.
 4. Ponovno pokrenite uređaj:
  • Da biste osigurali da se promene primene, ponovno pokrenite svoj mobilni uređaj.

Kroz ovu metodu, Mtel vam pruža automatski i jednostavan način za postizanje optimalnih postavki za mobilni internet.

Saveti za efikasno korišćenje Mobilnog Interneta

 1. Proaktivno proveravajte parametre:
  • Redovno proveravajte postavke mobilnog interneta kako biste osigurali ispravno povezivanje.
 2. Kontaktirajte korisnički Centar za dodatnu pomoć:
  • Ako imate poteškoća ili pitanja, slobodno kontaktirajte korisnički centar Mtel-a za dodatnu pomoć.
 3. Koristite Podešavanja Mreže na automatskom režimu:
  • Ako želite izbeći ručno podešavanje, većina modernih uređaja može automatski konfigurisati parametre mreže.

Podešavanje mobilnog interneta na Mtel-u trebalo bi biti jednostavno i prilagodljivo vašim preferencijama. Bez obzira na to koji metod izaberete, cilj je omogućiti vam brz i stabilan pristup internetu na vašem mobilnom uređaju. Sada, kada znate kako efikasno podesiti mobilni internet na Mtel-u, uživajte u besprekornom mobilnom iskustvu gde god da se nalazite.